Zagrożenia dla zdrowia

Skąd bierze się moja woda?

Woda pitna, która jest dostarczana do naszych domów pochodzi z wód powierzchniowych lub z wód gruntowych. Woda powierzchniowa jest pobierana z rzek, strumieni, jezior i stawów. Wody gruntowe są zlokalizowane pod powierzchnią ziemi która jest zasilana przez wody opadowe, które przenikają przez warstwy przepuszczalne dla wody i zatrzymują się ponad warstwami nieprzepuszczalnymi. Poziom wód gruntowych zależy przede wszystkim od ilości opadów atmosferycznych, ale także od ciśnienia atmosferycznego oraz jej zużywania przez człowieka. Wody gruntowe są pobierane przez ludzi poprzez drążenie studni głębinowych przez które woda jest pompowana na powierzchnię.

“Publiczne wodociągi dostarczają wodę z wód powierzchniowych i z wód gruntowych do użytku publicznego. Wodociągi i ujęcia wodne mogą należeć do rządu lub do prywatnych firm. Systemy wodne pobierają wodę ze źródła wód powierzchniowych lub gruntowych, która jest oczyszczana i dostarczana do naszych domów. Większość szkodliwych zanieczyszczeń dla człowieka jest oczyszczona przez zakłady oczyszczania wody. Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych jest monitorowane i regulowane w Stanach Zjednoczonych przez agencję U.S. Environmental Protection Agency w skrócie ‘’EPA’’.

Zanieczyszczenia wód dzielimy na 4 kategorie:

Fizyczne zanieczyszczenia obejmują różnego typu osady lub materiały pochodzenia organicznego zawieszone na powierzchni jezior, stawów, rzek, i strumieni z erozji gleby.

Chemiczne zanieczyszczenia zawierają elementy lub związki. Mogą one występować naturalnie lub wytworzone przez człowieka. Przykładem takich zanieczyszczeń mogą być azot, wybielacze, sole, pestycydy, metale, toksyny wytworzone przez bakterie, ludzkie albo zwierzęce leki.

Biologiczne zanieczyszczenia obejmują wszystkie drobnoustroje znajdujące się w wodzie. Do drobnoustrojów zaliczamy bakterie, wirusy, pierwotniaki i pasożyty.

Radiologiczne zanieczyszczenia zawierają nietrwałe atomy, które wydzielają promieniowanie jonizujące. Może zawierać pierwiastki takie jak cez, pluton, albo uran.

Woda może zawierać do 100,000 różnego typu zanieczyszczeń. W dniu dzisiejszym tylko 103 zanieczyszczeń jest regulowana w Stanach Zjednoczonych przez rząd (United States Environmental Protection Agency ‘’EPA”). Zadaniem EPA jest upewnienie się że woda spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa, dlatego jest poddana zabiegom oczyszczania w placówkach ujęć wodnych i wodociągów. Placówki te głównie wykonują następujące czynności:

 • Dezynfekcja przez produkty kontroli
 • Odchlorowanie
 • Usuwanie zanieczyszczeń przemysłowych
 • Usuwanie radionuklidu
 • Zapewnić zmiękczenie zapachu
 • Usuwanie żelaza i manganu
 • Usuwanie cząstek stałych, kontrola korozji

Żeby woda była zdatna do spożycia, surowe źródło wody jest pobierane do placówek oczyszczających które są stworzone do usuwania 103 regulowanych zanieczyszczeń przez ‘’EPA’’.

Te placówki powinny zredukować zanieczyszczenia do bezpiecznego poziomu dla człowieka. Ale pomimo tych wszystkich zabiegów oczyszczania wody z zanieczyszczeń, zagrożenie wciąż pozostaje. Gdy oczyszczona woda opuszcza placówkę jest pompowana do starzejącej się infrastruktury rur gdzie zanieczyszczenie wody mogą wystąpić ponownie. Jakość twojej wody wcale się nie poprawia pomiędzy placówkami co zajmują się oczyszczaniem jej a twoją lokalizacją. I obawy wciąż wzrastają że może się jeszcze bardziej pogorszyć.

„Kiedy woda opuszcza oczyszczalnie miejskich placówek spełnia wszystkie kryteria bezpieczeństwa narzucone przez akt „Safe Drinking Water Act” w Stanach Zjednoczonych. Ale gdy woda podróżuje długie odległości żeby dostać się do twojego mieszkania lub domu to już nie. Szansa ze zanieczyszczenia ponownie przedostaną się do oczyszczonej wody są bardzo prawdziwe.” – The Water Quality Association.

Typowe zanieczyszczenia wody

Twoja woda może wyglądać, pachnieć i smakować bez zarzutów ale to nie koniecznie znaczy że jest pozbawiona jakichkolwiek zanieczyszczeń. Mikrobiologiczne i organiczne zanieczyszczenia nie mogą zostać wykryte przez nasze podstawowe zmysły węchu, smaku, dotyku i wzroku. Zazwyczaj nigdy nie podejrzewamy jakości naszej wody którą spożywamy do czasu aż osoby z naszej rodziny, albo otoczenia zaczynają ciężko chorować.

„Woda blisko terenów rolniczych może zawierać szkodliwe organiczne materiały ze stosowania pestycydów lub nawozów. Związki chemiczne z pestycydów i nawozów zawarte w wodzie mogą zwiększyć ryzyko zachorowania na raka, problemy z układem rozrodczym, może także upośledzić oczy, nerki, i inne funkcje ciała. Podobne problemy mogą wyniknąć z narażenia na wodę w pobliżu zakładów przemysłowych.” – (The Water Quality Association).

Według The Water Quality Association najbardziej rozpowszechnione zanieczyszczenia wody zawierają:

 • Aluminum
 • Ammoniak
 • Arsen
 • Bar
 • Kadm
 • Chrom
 • Chlor
 • Miedź
 • Fluorki
 • Bakterie i wirusy
 • Ołów
 • Azotany/Azotyny
 • Rtęć
 • Nadchlarany
 • Rad
 • Selen
 • Srebro
 • Uran

Wpływ zanieczyszczeń wody na zdrowie

Zanieczyszczenia obecne w wodzie pitnej stanowią zagrożenie dla zdrowia człowieka. Dlatego dzielimy je na dwie grupy ze względu na efekty jakie mogą powodować na nasze zdrowie. Dzielimy je na ostre i chroniczne skutki.

Ostre skutki mogą wystąpić zaledwie w ciągu kilku godzin lub dni od czasu spożycia zanieczyszczonej wody przez osobę. Ludzie mogą doznać ostrych skutków od większości zanieczyszczeń znajdujących się w wodzie jeśli zostaną narażeni na wysokie skoncentrowanie danego zanieczyszczenia w spożytej wodzie. W wodzie pitnej, mikroby, takie jak bakterie czy wirusy posiadają największą szanse do osiągnięcia wysokiego poziomu zanieczyszczenia co w rezultacie może spowodować ostre skutki.

Zazwyczaj nasze ciała potrafią zwalczyć zanieczyszczenia mikrobiologiczne. Ale jeśli jesteśmy narażeni na duże stężenia mogą one doprowadzić do poważnych zatruć, zachorowań a nawet w ekstremalnych przypadkach do śmierci w szczególności dla ludzi o słabym systemie immunologicznym.

Chroniczne skutki objawiają się po spożyciu zanieczyszczonej wody na przestrzeni wielu lat przekraczającej normy bezpieczeństwa wyznaczone przez EPA. Zanieczyszczenia w wodzie pitnej które mogą przyczynić się do chronicznych skutków

Żródło
The Water Quality Association, Official site.
www.wqa.org/learn-about-water/common-contaminants

United States Environmental Protection Agency, Official site.
www.epa.gov/ccl/types-drinking-water-contaminants

Center of Disease Control and Prevention, Official site.
www.cdc.gov/healthywater/drinking/public/drinking-water-faq.html